Kolonien

Troppen har 20 medlemmer mellom 10 og 16 år. Vi er mye ute på møter og turer, og drar på leir hver sommer.